CÁ TRỨNG CHIÊN CHẤM MẮM CHUA NGỌT

Chúng ta ai cũng thích ăn ngon và yêu cái đẹp. Đôi khi chỉ nhẹ nhàng 15 phút bạn có thể đã có 1 món ăn vừa đẹp vừa ngon và coi như đây là thú vui của cuộc sống sau một ngày với bộn bề công việc. Cùng vào bếp với maikhoedep các bạn nhé!

<p><strong><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">C&Aacute; TRỨNG CHI&Ecirc;N CHẤM MẮM CHUA NGỌT!!!! 12k ???</span></strong></p> <p><br style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;" /> <u><strong><span class="_5mfr _47e3" style="line-height: 0; vertical-align: middle; margin: 0px 1px; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 14px;"><span class="_7oe" style="display: inline-block; font-size: 0px; width: 0px; font-family: inherit;"></span></span><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">Nguy&ecirc;n liệu:</span></strong></u><br style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;" /> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">- C&aacute; trứng: 70gr -5 con. M&igrave;nh mua hộp 200gr - 36k chia l&agrave;m 3 lần</span><br style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;" /> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">- Bột chi&ecirc;n gi&ograve;n</span><br style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;" /> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">- Chanh, ớt, tỏi, đường, nước mắm&hellip;.</span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://maikhoedep.com/upload/tinlamdep/images/c%C3%A1%20tr%C6%B0ng%20chi%C3%AAn%20b%E1%BB%99t1.jpg" style="width: 300px; height: 300px;" />&nbsp;&nbsp;<img alt="" src="http://maikhoedep.com/upload/tinlamdep/images/c%C3%A1%20tr%C6%B0ng%20chi%C3%AAn%20b%E1%BB%99t2.jpg" style="width: 300px; height: 300px;" />&nbsp;&nbsp;<img alt="" src="http://maikhoedep.com/upload/tinlamdep/images/c%C3%A1%20tr%C6%B0ng%20chi%C3%AAn%20b%E1%BB%99t3.jpg" style="width: 300px; height: 300px;" /><br /> &nbsp;</p> <p><span class="text_exposed_show" style="display: inline; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(29, 33, 41); font-size: 14px;"><u><strong>Chế biến:</strong></u><br /> -Chi&ecirc;n c&aacute;:</span></p> <p><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp; &nbsp; &bull; C&aacute; rửa sơ để r&aacute;o.( V&igrave; c&aacute; đ&atilde; sơ chế đ&oacute;ng g&oacute;i sẵn n&ecirc;n chỉ cần rửa sơ th&ocirc;i đừng rửa l&acirc;u c&aacute; sẽ n&aacute;t bể bụng trứng).</span></p> <p><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;&bull; Pha bột chi&ecirc;n gi&ograve;n với nước. M&igrave;nh chi&ecirc;n ăn cơm n&ecirc;n sẽ pha lo&atilde;ng cho lớp bột chỉ &aacute;o qua, bạn th&iacute;ch gi&ograve;n th&igrave; c&oacute; thể pha bột đặc để lớp bột d&agrave;y hơn.</span><br style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;" /> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;&bull; Nh&uacute;ng c&aacute; qua bột. Dầu s&ocirc;i cho c&aacute; v&agrave;o chi&ecirc;n nhỏ lửa cho c&aacute; ch&iacute;n b&ecirc;n trong lớp bột ngo&agrave;i kh&ocirc;ng bị ch&aacute;y.!!</span><br style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;" /> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;&bull; C&aacute; v&agrave;ng đều cho ra đĩa</span><br style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;" /> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">-Nước mắm chua ngọt: 1.5 muỗng đường + 1 muỗng nước+ 1 muỗng mắm khuấy đều dung s&ocirc;i liti. Cho ra ch&eacute;n để nguội + 1 muỗng nước cốt canh + tỏi ớt băm. ( M&igrave;nh đun s&ocirc;i cho mắm hơi kẹo lại. Bạn kh&ocirc;ng cần đun s&ocirc;i cũng được) !!!</span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://maikhoedep.com/upload/tinlamdep/images/c%C3%A1%20tr%C6%B0ng%20chi%C3%AAn%20b%E1%BB%99t4.jpg" style="width: 450px; height: 450px;" /><br style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;" /> &nbsp;</p> <p><u><strong><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">Sử dụng:&nbsp;</span></strong></u><br style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;" /> <span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">- Ăn c&ugrave;ng cơm v&agrave; rau luộc.</span></p> <p><span style="color: rgb(29, 33, 41); font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;">- Nếu bạn nhiều người th&igrave; nh&acirc;n đ&ocirc;i nh&acirc;n 3 c&ocirc;ng thức n&agrave;y l&ecirc;n nh&eacute;!!</span></p>